Products
supports

giongcay.net

Tel: (04) 6 29 27 759

Mr. Phương  0978 644 785  

Mr. Hồng  0976 723 745

 

{name} {name} {name} {name} {name} {name} {name} {name} {name}
kythuat Technical Information
kythuat News
kythuat Video

Công ty Cổ phẩn quốc tế Thú y vàng

là công ty đa ngành nghề, được thành lập theo mô hình công ty Mẹ - Con. Với gần 10 năm  xây dựng và phát triển, công ty đã và đang khẳng định vị thế của mình trên thị trường trong nước và quốc tế. Ngoài lĩnh vực hoạt động chính là thuốc thú y và chế phẩm sinh học, tổng công ty còn hoạt động trong các lĩnh vực Bất động sản, cho thuê tài chính, cho thuê ô tô,  xử lý nước thải môi trường và kỹ thuật số….