Giới thiệu chung

 

Công ty Cổ phần Quốc tế Thú Y Vàng  là công ty Ä‘a ngành nghề, được thành lập theo mô hình công ty Mẹ - Con. Vá»›i gần 10 năm  xây dá»±ng và phát triển, công ty Ä‘ã và Ä‘ang khẳng định vị thế của mình trên thị trường trong nÆ°á»›c và quốc tế. Ngoài lÄ©nh vá»±c hoạt Ä‘á»™ng chính là thuốc thú y và chế phẩm sinh học, tổng công ty còn hoạt Ä‘á»™ng trong các lÄ©nh vá»±c Bất Ä‘á»™ng sản, cho thuê tài chính, cho thuê ô tô,  xá»­ lý nÆ°á»›c thải môi trường và kỹ thuật số….

Vá»›i tổng quy mô 550 cán bá»™ công nhân viên, riêng lÄ©nh vá»±c thuốc thú y là 150 nhân viên. Trong Ä‘ó, trình Ä‘á»™ tiến sÄ© đạt 5 %, thạc sỹ 20 %, đại học 50 %, cao đẳng 15 % và trình Ä‘á»™ trung cấp là 10 %. Công ty xây dá»±ng má»™t môi trường làm việc CHUYÊN NGHIỆP, má»™t tập thể ĐOÀN KẾT, trong Ä‘ó yếu tố quyết định là nhân tố CON NGƯỜI.
Hiện nay công ty là đối tác Ä‘á»™c quyền của nhiều tập Ä‘oàn lá»›n trên thế giá»›i: tập Ä‘oàn APS Hàn Quốc, tập Ä‘oàn PVS Ấn Độ, tập Ä‘oàn Pharmatech Thái Lan….Nhằm mang lại các sản phẩm công nghệ má»›i, chất lượng cao vá»›i phÆ°Æ¡ng châm:
THÚ Y VÀNG, CHẤT LƯỢNG VÀNG
giá»›i thiệu công ty
 

 

Sơ đồ tổ chức
 
sơ đồ tổ chức
 
 
Ban lãnh và các đối tác chiến lược
 
    
 chủ tịch hồi đồnggiám đốcphó giám đốcđại diện apsđại diện ấn độđại diện thái lan