Tin tức sự kiện

Tổng hợp các tin tức sự kiện của Công ty cổ phần quốc tế Thú y vàng

CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ
CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ
Công ty Cổ phần Quốc tế Thú Y Vàng luôn cho rằng nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi và là tài sản quý giá, là công cụ hữu hiệu giúp vận hành doanh nghiệp hiệu quả. Do vậy, chính sách nhân sự được xây dựng với mục đích biến nguồn nhân lực trở thành một ưu thế cạnh tranh hàng đầu, với mục tiêu cao nhất là sự phát triển của Công ty luôn đồng hành với sự hài lòng về công việc và lợi ích của nhân viên, với cam kết về mục tiêu, đào tạo, phát triển, và chế độ đãi ngộ. Chúng tôi thiết kế một chính sách nhân sự toàn diện trên cơ sở đánh giá hiệu quả làm việc của từng cá nhân, tất cả được thiết kế nhằm khơi dậy tiềm năng của từng nhân viên.