Bệnh Gumboro ở gà (Infectious Bursal Disease)Gumboro ở gà là bệnh truyền nhiá»…m cấp tính do Virus gây ra ở gà và gà tây. Virus gây bệnh thuá»™c nhóm không có vỏ bọc, có sức chịu Ä‘á»±ng rất cao, thời gian nung bệnh ngắn, do Ä‘ó khả năng truyền bệnh rất mạnh.

 

 

      Theo các Ä‘iều tra gần Ä‘ây tại nÆ°á»›c ta, gà công nghiệp có tá»· lệ mắc bệnh rất cao, Gumboro được coi là bệnh truyền nhiá»…m chính trên gà hiện nay. Gà ta nuôi theo phÆ°Æ¡ng thức bán công nghiệp cÅ©ng mắc bệnh, trên nhiều Ä‘àn tá»· lệ chết lên đến 20-25%.           

Bệnh được phát hiện đầu tiên vào năm 1962 tại vùng Gumboro - Bang Dalaware ở Mỹ. Lúc ấy người ta gọi là bệnh hÆ° thận trên gà do triệu chứng không tái hấp thu được nÆ°á»›c tiểu, làm gà tiêu chảy rất nặng, gây mất nÆ°á»›c. Về sau bệnh lan dần và hiện nay khắp các châu lục đều có bệnh.
Ở Việt Nam bệnh được phát hiện vào năm 1981 ở má»™t số trại nuôi gà công nghiệp thuá»™c các tỉnh phía Bắc, nhÆ°ng lúc Ä‘ó chÆ°a được chú ý, vào các năm 1987-1993 bệnh phát triển rất mạnh gây chết rất nhiều gà, từ Ä‘ó gây được sá»± chú ý cho các nhà chuyên môn. Nhiều biện pháp phòng bệnh Ä‘ã được nghiên cứu, tuy nhiên ngày nay việc khống chế bệnh vẫn còn ở phía trÆ°á»›c.

Căn bệnh

- Virus Gumboro thuá»™c nhóm ARN virus. Cấu tạo virus bao gồm Acid Ribonucleic bên trong, bao quanh nó là lá»›p Capsid cấu tạo bằng Protein. Ngoài phần capsid virus không có vỏ bọc bằng Lipid. Do Ä‘ó virus có sức đề kháng rất mạnh trong môi trường tá»± nhiên.
- Ở Ä‘iều kiện môi trường trong chuồng trại, virus có thể tồn tại đến 4 tháng, môi trường acid không diệt được virus. Các loại thuoc thu y sát trùng thông thường cÅ©ng không thể giết chết virus, trừ những thuốc sát trùng mạnh nhÆ° Bioxide, Biodine, Bio Sept.

I. Đường xâm nhập và sá»± lây truyền

- Virus từ môi trường hoặc trong chuồng trại xâm nhập đường tiêu hóa vào cÆ¡ thể để gây bệnh, từ các gà bệnh virus được bài thải ra ngoài sẽ theo thức ăn, nÆ°á»›c uống xâm nhập đường tiêu hóa gà còn khỏe và làm lan truyền bệnh trên cả Ä‘àn.
- Gà giống có thể mang virus trong cÆ¡ thể nhÆ°ng không truyền qua trứng, do Ä‘ó trong phôi không có virus Gumboro.
- Gà con từ 1 ngày tuổi có thể nhiá»…m virus Gumboro do virus bám vào vỏ trứng hoặc qua các dụng cụ chăn nuôi, chuồng trại không được sát trùng Ä‘úng mức.
- Tuổi mẫn cảm của gà đối vá»›i virus Gumboro từ 1 ngày tuổi đến 6 tuần tuổi, thường gà trên 9 tuần tuổi ít khi mắc bệnh.

II. CÆ¡ chế gây bệnh

- Virus xâm nhập qua đường tiêu hóa của gà, xuyên qua màng ruá»™t đến các đại thá»±c bào và cÆ¡ quan Lympho của ống tiêu hóa, từ Ä‘ây Virus theo tÄ©nh mạch cá»­a vào gan rồi lan tỏa khắp cÆ¡ thể, đến ngày thứ 4 virus có mặt ở các cÆ¡ quan sinh bạch cầu, tập trung nhiều nhất ở túi Fabricius.