Chăn nuôi trang trại - giải pháp sản xuất lợn hàng hoá bền vữngChăn nuôi là má»™t ngành kinh tế quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, nó không những Ä‘áp ứng nhu cầu thá»±c phẩm cho tiêu dùng hàng ngày của mọi người dân trong xã há»™i mà còn là nguồn thu nhập quan trọng của hàng triệu người dân hiện nay.

Thá»±c tế cho thấy nhu cầu về chất lượng thá»±c phẩm của trẻ con và người già cao hÆ¡n các lứa tuổi khác. Ví dụ: CÅ©ng là sữa bò tÆ°Æ¡i nhÆ°ng hàm lượng các chất có trong sữa nhÆ° protein, Can xi, hàm lượng mỡ sữa, mỡ trong các loại thịt nhất là thịt lợn về colesterol có lợi cÅ©ng nhÆ° axít béo không no chiếm bao nhiêu phần trăm để phù hợp nhu cầu dinh dường và phòng bệnh cho các lứa tuổi?
Đại bá»™ phận người dân chăn nuôi theo kinh nghiệm; thiếu kiến thức chuyên môn, ít quan tâm về thông tin thị trường, nếu có thì thiếu cụ thể; hiểu biết về sản xuất hàng hóa chÆ°a trở thành tiềm thức; kinh tế phát triển chÆ°a đồng đều giữa các vùng,... là những rào cản trong phát triển chăn nuôi lợn hàng hóa hiện nay.
 

Vậy Ä‘âu là giải pháp cho phát triển chăn nuôi hàng hóa bền vững?

Trong định hÆ°á»›ng phát triển chăn nuôi đến năm 2020, Ä‘ã được Thủ tÆ°á»›ng phê duyệt có các giải pháp lá»›n theo tám chÆ°Æ¡ng trình, Ä‘ây là hÆ°á»›ng Ä‘i trong định hÆ°á»›ng cho cả hệ thống chăn nuôi đến 2020 để chúng ta thá»±c sá»± có má»™t ngành chăn nuôi hàng hóa tiên tiến và vững mạnh. Song cái khó về chăn nuôi trang trại đối vá»›i phần Ä‘ông người nông dân lại thuá»™c về tiềm thức lịch sá»­.
 

1. Hiện trang ngành chăn nuôi và hÆ°á»›ng phát triển

Theo xu hÆ°á»›ng tiêu dùng hiện nay, nhu cầu các loại thịt vẫn tăng cao trong thời gian tá»›i, đặc biệt thịt lợn vẫn chiếm tá»· lệ cao nhất 63 - 65% trong tổng số các loại thịt. Vì vậy ngành chăn nuôi lợn vẫn Ä‘óng má»™t vai trò rất quan trọng cung cấp thá»±c phẩm trong tiêu dùng của chúng ta.
Dù chăn nuôi trang trại Ä‘ang trên Ä‘à phát triển. song cÅ©ng cần có những chính sách cho các há»™ chăn nuôi nghèo, chăn nuôi nhỏ lẻ ở các vùng nông thôn khác nhau, sẽ giúp há»™ nông dân tích luỹ vốn, kinh nghiệm và nhận thức, từng bÆ°á»›c chuyển dần qua chăn nuôi lợn trang trại quy mô vừa và lá»›n. Đây là giải pháp Ä‘ào tạo thá»±c tế cho hÆ°á»›ng phát triển chăn nuôi trang trại cho người nông dân. Chăn nuôi nhỏ lẻ. Chúng ta không thể không tính đến tá»· lệ Ä‘óng góp sản phẩm chăn nuôi của bá»™ phận này hiện chiếm khoảng 70% nhu cầu thá»±c phẩm tiêu dùng của xã há»™i. NhÆ°ng quan trọng hÆ¡n cả là chăn nuôi của bá»™ phận này chính là giải pháp xóa Ä‘ói giảm nghèo theo kiểu bỏ ống.
 

2. Chăn nuôi trang trại và những giải pháp cần quan tâm

a. Giải pháp quy hoạch
TrÆ°á»›c tiên, cần quan tâm đến các yếu tố thời tiết khí hậu và địa hình tá»± nhiên cho hai nhóm vật nuôi sau:
+ Vá»›i chăn nuôi loại gia súc ăn cỏ, tuy nó không cạnh tranh vá»›i lÆ°Æ¡ng thá»±c của con người, song nó Ä‘òi hỏi những vùng đất tÆ°Æ¡ng đối tốt và rá»™ng. Do vậy cần kế hoạch có thời hạn để tập trung dầu tÆ° cho thủy lợi phục vụ trồng cỏ thâm canh; ở những vùng có tiềm năng phát triển gia súc có sừng, cÅ©ng cần quan tâm đến các nguồn phụ phế phẩm từ ngành công nghiệp chế biến.
+ Vá»›i chăn nuôi lợn, đặc Ä‘iểm chính của loại vát nuôi này là không cạnh tranh vá»›i đất canh tác màu mỡ, nhÆ°ng phải tránh được ô nhiá»…m nguồn nÆ°á»›c và môi trường.
b. Giải pháp về thu y
Đây là giải pháp cá»±c kỳ quan trọng, nếu không có giải pháp tổng thể đồng bá»™ và đầy đủ về thú y, nó sẽ phủ định tất cả các kết quả về giống và sản xuất nhÆ° chúng ta Ä‘ã và Ä‘ang chứng kiến trong thời gian qua. Nhà nÆ°á»›c cần đầu tÆ° chiều sâu cho lÄ©nh vá»±c thú y mang tính lâu dài cả về Ä‘á»™i ngÅ© cán bá»™ có kỹ thuật cao vá»›i các phòng thí nghiệm trọng Ä‘iểm đồng bá»™ kết hợp vá»›i các chÆ°Æ¡ng trình hợp tác quốc tế về các bệnh liên quan đến viêm gây bệnh, nhằm giải mã được chúng trên cÆ¡ sở Ä‘ó nghiên cứu sản xuất được các loại vác xin để chủ Ä‘á»™ng trong phòng chống có hiệu quả cho các bệnh Ä‘ã có và sẽ có trong tÆ°Æ¡ng lai ở nÆ°á»›c ta.
c. Giải pháp huấn luyện kỹ thuật cho người nông dân
Cần há»— trợ và thường xuyên mở các lá»›p tập huấn kỹ thuật chăn nuôi lợn trang trại do các há»™ chăn nuôi lợn trang trại quy mô nhỏ và vừa Ä‘ã đạt kết quả cao và những chuyên gia giỏi có kinh nghiệm thục tế về: kỹ thuật ghép phối giống trong sản suất lợn thÆ°Æ¡ng phẩm qua gieo tinh nhân tạo, đạt năng suất và tá»· lệ nạc cao; an toàn dịch bệnh; kỹ thuật nuôi dưỡng các loại lợn; kỹ thuật chuồng trại: vệ sinh môi trường và giết mổ sạch, giúp người nông dân vÆ°Æ¡n lên trong sản xuất trang trại theo từng giai Ä‘oạn.
Thành lập nhóm - tổ kỹ thuật nòng cốt (nông dân chăn nuôi giỏi) ở từng HTX chăn nuôi lợn trang trại kiểu má»›i để há»— trợ các há»™ má»›i bắt đầu phát triển chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ và vừa.
Đẩy mạnh tuyên truyền, chuyển giao các tiến bá»™ kỹ thuật cho các HTX mô hình chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ và vừa hình thành bằng chính ná»™i lá»±c của bản thân và gia Ä‘ình họ. Qua hệ thống thông tin nhà nÆ°á»›c và các địa phÆ°Æ¡ng tuyên truyền phát triển chăn nuôi lợn trang trại quy mô nhỏ thành má»™t chÆ°Æ¡ng trình thường xuyên và sâu rá»™ng để thúc đẩy mọi người dân tham gia chÆ°Æ¡ng trình má»™t trăm ngàn trang trại chăn nuôi lợn quy mô nhỏ và vừa khi chính thức được khả thi.
d. Giải pháp về giống
Trong ngành chăn nuôi lợn hiện tại chúng ta Ä‘ã có Ä‘àn lợn tốt vá»›i nhiều nguồn gen quý. Song muốn Ä‘àn giống ngày càng được cải thiện về di truyền, nâng cao năng suất của các tính trạng sản xuất cần tổ chức và hình thành hệ thống đăng ký và quản lý giống Quốc gia mang tầm chiến lược.
e. Giải pháp về kỹ thuật
Ngày nay nhiều tiến bá»™ kỹ thuật trong chăn nuôi lợn trên thế giá»›i và trong nÆ°á»›c Ä‘ã được áp dá»±ng ở Việt Nam nhÆ°. Chọn lọc và lai tạo ra những Ä‘àn lợn thịt có mỡ dắt trong thịt từ 2 - 4% giúp thịt lợn có vị thÆ¡m, Ä‘á»™ mềm và ngon. Nâng cao tá»· lệ nạc, giảm mỡ, giảm chi phí thức ăn. Tăng khả năng tăng trọng; giảm thời gian nuôi thịt; tăng số con sống trong má»™t lứa...
Sá»­ dụng các sản phẩm từ dược thảo thay kháng sinh, tăng sức đề kháng và thức ăn tăng chất lượng thịt (hÆ°Æ¡ng thảo). Loại thức ăn há»— trợ để lợn nái đồng loạt lên giống đạt 80% sau cai sữa lợn con 7 - 10 ngày và tăng số con bình quân 0,5 con/1ứa. Thức ăn cho lợn con đạt 31 kg/con lúc 70 ngày tuổi; thức ăn cho lợn con theo mẹ và tập ăn giúp cai sữa sá»›m cho lợn con lúc 7 - 10 ngày tuổi để tăng 2,5 lứa đẻ/nái/năm. Những tiến bá»™ kỹ thuật này Ä‘ã giúp ngành chăn nuôi lợn phát triển cả về số và chất lượng.
g. Giải pháp về chuồng trại
Để tiết kiệm đất cho sản xuất nông nghiệp ở những vùng sản xuất nông nghiệp cần áp dụng kỹ thuật chuồng trại má»›i. Ví dụ: vá»›i diện tích 195m2 có thể nuôi dược 10 lợn nái và 180 lợn thịt năm, an toàn dịch bệnh cao, chăm sóc và quản lý nhẹ nhàng; giảm tá»· lệ hao hụt; tăng hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi lợn.
h. Giải pháp về tổ chức sản xuất ngành hàng trong chăn nuôi lợn hàng hóa
Khi tổ chức chăn nuôi lợn hàng hóa cần có đầu ra ổn định, các địa phÆ°Æ¡ng cần tổ chức sản xuất theo chuá»—i ngành hàng dọc "Từ chăn nuôi -> giết mổ sạch - > thị trường” theo chuá»—i dọc này người chăn nuôi, các cÆ¡ sở giết mồ, người phân phối đều yên tâm về số và chất lượng sản phẩm kể cả giá cả mua bán khi họ liên kết lại vá»›i nhau. Từng loại công việc sẽ liên kết theo chuá»—i ngang giữa các nhà chăn nuôi; giữa các nhà giết mổ và giữa các nhà phân phối tiêu thụ sản phẩm trong các hợp tác xã kiểu má»›i thông qua sá»± phát triển các hiệp há»™i chuyên môn nhằm ổn định sản xuất, bảo vệ quyền lợi cho người sản xuất và người tiêu dùng.