CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU “KỶ NIỆM 5 NĂM THÀNH LẬP CÂU LẠC BỘ THÚ Y – TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP” (Bản tin GoldenVet) - tối ngày 19/03 tại Trường Đại học Nông Nghiệp I, Công ty cổ phần quốc tế Thú Y Vàng Ä‘ã tham gia chÆ°Æ¡ng trình giao lÆ°u “KỶ NIỆM 5 NÄ‚M THÀNH LẬP CÂU LẠC BỘ THÚ Y”.

Đây là má»™t hoạt Ä‘á»™ng hết sức ý nghÄ©a của nhằm tác Ä‘á»™ng tích cá»±c tá»›i phong trào thi Ä‘ua học tập, rèn luyện và tăng sá»± gắn bó của Công ty Cổ phần Quốc tế Thú Y Vàng và khoa Thú Y.
 
ChÆ°Æ¡ng trình giao lÆ°u văn nghệ có sá»± tham gia của nhiều tiết mục sôi Ä‘á»™ng, đặc sắc, ấn tượng của sinh viên.ChÆ°Æ¡ng trình Ä‘ã lôi cuốn được Ä‘ông đảo sinh viên khoa Thú Y của toàn trường tham gia và tác Ä‘á»™ng tích cá»±c tá»›i phong trào thi Ä‘ua học tập, rèn luyện, xây dá»±ng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện vá»›i các tiêu chí “KỶ CƯƠNG, VÄ‚N HÓA, CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUả”. Đêm giao lÆ°u Ä‘ã khÆ¡i dậy sức trẻ, tinh thần Ä‘oàn kết của tập thể sinh viên khoa Thú Y, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp vá»›i tinh thần “NÄ‚NG ĐỘNG, SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ”. 
Tại chÆ°Æ¡ng trình, giám đốc VÅ© Văn PhÆ°Æ¡ng há»— trợ 50 chiếc áo blouse cho khoa thú y, nhằm khích lệ phong trào thi Ä‘ua và học tập của các bạn sinh viên khoa Thú Y . ChÆ°Æ¡ng trình Ä‘ã diá»…n ra sôi nổi và bổ ích vá»›i những phần giao lÆ°u, chia sẻ kinh nghiệm thá»±c tiá»…n trong kinh doanh của doanh nhân VÅ© Văn PhÆ°Æ¡ng vá»›i các bạn sinh viên, các bạn sinh viên có thêm nhiều kiến thức và nhiều chia sẻ thá»±c tế từ doanh nhân.
Các hình ảnh được ghi lại:
 
 
 
 

 Ná»™i dung khác liên quan: 

Bệnh viên thú y