CHÍNH SÁCH NHÂN SỰCông ty Cổ phần Quốc tế Thú Y Vàng luôn cho rằng nguồn nhân lá»±c là yếu tố cốt lõi và là tài sản quý giá, là công cụ hữu hiệu giúp vận hành doanh nghiệp hiệu quả. Do vậy, chính sách nhân sá»± được xây dá»±ng vá»›i mục Ä‘ích biến nguồn nhân lá»±c trở thành má»™t Æ°u thế cạnh tranh hàng đầu, vá»›i mục tiêu cao nhất là sá»± phát triển của Công ty luôn đồng hành vá»›i sá»± hài lòng về công việc và lợi ích của nhân viên, vá»›i cam kết về mục tiêu, Ä‘ào tạo, phát triển, và chế Ä‘á»™ Ä‘ãi ngá»™. Chúng tôi thiết kế má»™t chính sách nhân sá»± toàn diện trên cÆ¡ sở Ä‘ánh giá hiệu quả làm việc của từng cá nhân, tất cả được thiết kế nhằm khÆ¡i dậy tiềm năng của từng nhân viên.
  Chính sách tuyển dụng
 Công ty Cổ phần Quốc tế Thú Y Vàng Ä‘ã phát triển mạnh mẽ trong suốt gần 10 năm kể từ khi thành lập, chúng tôi mong muốn tuyển dụng những nhân tố xuất sắc và phù hợp dá»±a trên phẩm chất, khả năng, thái Ä‘á»™, năng lá»±c, kinh nghiệm của ứng viên mà không phân biệt tín ngưỡng, chủng tá»™c, tôn giáo hay giá»›i tính để tiếp tục tạo nên tÆ°Æ¡ng lai sáng của ngành Thú y Việt Nam, chúng tôi tìm kiếm những ứng viên sau:
  • Có khả năng xây dá»±ng mối quan hệ hợp tác, tin cậy đối vá»›i đồng nghiệp, khách hàng;
  • Tá»± tin về kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn của ngành nghề ứng tuyển;
  • Có sá»± cam kết về mục tiêu và chứng minh được khả năng mang đến kết quả mong đợi;
  • Có sá»± nhạy bén, sáng tạo trong việc phát hiện và giải quyết vấn đề;
  • Mong muốn gắn bó và phát triển sá»± nghiệp vá»›i Công ty Cổ phần Quốc tế Thú Y Vàng.
 
Chính sách Ä‘ào tạo.
Đào tạo và phát triển nhân viên là má»™t trong những nhiệm vụ chiến lược và có tính lâu dài nhằm nâng cao năng lá»±c của nhân viên. Dá»±a vào yêu cầu thá»±c tế của từng cấp bậc nhân viên và yêu cầu năng lá»±c cho từng vị trí, Công ty chúng tôi sẽ thiết kế những chÆ°Æ¡ng trình Ä‘ào tạo phù hợp và hiệu quả bằng các phÆ°Æ¡ng pháp tiếp cận khác nhau.
 
Công ty Cổ phần quốc tế Thú Y Vàng liên kết vá»›i trường Đại học Doanh nhân PTI Ä‘ào tạo các kỹ năng mềm cho nhân viên
 
Đào tạo chuyên môn cho CBNV
 
Chính sách Ä‘ánh giá thành tích nhân viên.
Đánh giá thành tích nhân viên được thá»±c hiện định kỳ nhằm bảo đảm rằng tất cả nhân viên đều nhận được phản hồi thường xuyên về hiệu quả công việc của mình. Tập quán này sẽ há»— trợ cấp quản lý nhận diện chính xác được những nhân viên tiềm năng để Ä‘Æ°a vào kế hoạch kế thừa, đồng thời giúp cấp quản lý xác định được những nhân viên có thành tích chÆ°a cao và đề xuất các kế hoạch phát triển và Ä‘ào tạo. Đây là cÆ¡ sở để tất cả nhân viên phát triển năng lá»±c cùng vá»›i sá»± phát triển của Công ty, hÆ°á»›ng đến má»™t nét văn hóa lấy thành tích nhân viên làm trọng tâm.
Chính sách tiền lÆ°Æ¡ng.
Công ty Cổ phần Quốc tế Thú Y Vàng áp dụng hệ thống tiền lÆ°Æ¡ng dá»±a trên năng lá»±c và trình Ä‘á»™. Riêng đối vá»›i nhân viên kinh doanh sẽ áp dụng mức lÆ°Æ¡ng cÆ¡ bản và doanh số, nhằm bảo đảm tính công bằng ná»™i bá»™ và cạnh tranh so vá»›i các công ty khác trên thị trường.
 Chính sách thưởng và các chế Ä‘á»™ phúc lợi khác.
Chính sách thưởng tại Công ty Cổ phần Quốc tế Thú Y Vàng gắn liền vá»›i thâm niên công tác tại công ty, thành tích công việc của nhân viên và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Hiện chúng tôi Ä‘ang áp dụng hình thức thưởng hàng tháng, thưởng các ngày lá»… và chính sách thưởng lÆ°Æ¡ng tháng 13. Hiện nay, nhân viên tại Công ty được hưởng phụ cấp tiền ăn trÆ°a và đối vá»›i nhân viên kinh doanh, được hưởng phụ cấp xăng xe và Ä‘iện thoại. 
Chính sách thăng tiến.
Do nhu cầu phát triển Công ty, Công ty Cổ phần Quốc tế Thú Y Vàng luôn tạo mọi cÆ¡ há»™i để nhân viên có đủ năng lá»±c và thành tích chuyên môn được thăng chức lên những vị trí cao hÆ¡n khi những vị trí này cần được tuyển dụng hoặc được nâng cấp bậc công việc do năng lá»±c cá nhân bá»™c lá»™ được tính tiềm năng để có thể đảm nhận má»™t vị trí cao hÆ¡n trong tÆ°Æ¡ng lai. 
Chính sách bảo hiểm xã há»™i-trợ cấp thất nghiệp.
Công ty Cổ phần Quốc tế Thú Y Vàng tuân thủ các quy định về bảo hiểm xã há»™i, trợ cấp thất nghiệp.  Sau 6 tháng  làm việc tại Công ty, tất cả nhân viên được tham gia Ä‘óng bảo hiểm xã há»™i trên cÆ¡ sở phần Ä‘óng góp theo quy định của các Ä‘iều luật liên quan hiện hành./.
 
 
 
 

Các tin khác cùng chuyên mục