Chuyến thăm và làm việc của đối tác Hàn Quốc: James Lee tại Văn phòng Công ty Cổ phần Quốc tế Thú Y Vàng.(Bản tin Golden Vet) - Ngày 20/03/2014, Công ty CP quốc tế Thú Y Vàng tiếp đối tác Hàn Quốc ông James Lee tại Văn phòng công ty nhằm phát triển các sản phẩm thuốc thú y tại thị trường Việt Nam và Ä‘Æ°a nền nông nghiệp Việt Nam tiếp cận vá»›i các sản phầm công nghệ tiên tiến trên thế giá»›i.

Tại buổi gặp gỡ, ông James Lee bày tỏ sá»± vui mừng trÆ°á»›c sá»± phát triển ngày càng lá»›n mạnh của Công ty cổ phần quốc tế Thú Y Vàng. Ông VÅ© Văn PhÆ°Æ¡ng, giám đốc công ty, để nghị phía Hàn Quốc tạo Ä‘iều kiện và tiếp tục quan tâm, nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai bên.
Má»™t số hình ảnh được ghi lại:
 
 
 
 

 Ná»™i dung khác liên quan:

Thuoc thu y nhap ngoai