CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU GIẢI CẦU LÔNG (Bản tin GoldenVet) - ngày 29/03 tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây, Công ty cổ phần quốc tế Thú Y Vàng đã tài trợ chương trình “THI ĐẤU CẦU LÔNG”. Đây là một hoạt động hết sức ý nghĩa của trường nhằm tác động tích cực tới phong trào thi đua học tập, rèn luyện và tăng sự gắn bó của Công ty Cổ phần Quốc tế Thú Y Vàng và Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây.

 Các hình ảnh được ghi lại:
 
 
 
 

Nội dung khác liên quan:

Cua hang thuoc thu y