CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU GIẢI CẦU LÔNG (Bản tin GoldenVet) - ngày 29/03 tại Trường Cao đẳng Cá»™ng đồng Hà Tây, Công ty cổ phần quốc tế Thú Y Vàng Ä‘ã tài trợ chÆ°Æ¡ng trình “THI ĐẤU CẦU LÔNG”. Đây là má»™t hoạt Ä‘á»™ng hết sức ý nghÄ©a của trường nhằm tác Ä‘á»™ng tích cá»±c tá»›i phong trào thi Ä‘ua học tập, rèn luyện và tăng sá»± gắn bó của Công ty Cổ phần Quốc tế Thú Y Vàng và Cao đẳng Cá»™ng đồng Hà Tây.

 Các hình ảnh được ghi lại:
 
 
 
 

Ná»™i dung khác liên quan:

Cua hang thuoc thu y