CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THÚ Y VÀNG TỔ CHỨC DU LỊCH CHÙA BÁI ĐÍNH VÀ TAM CỐC BÍCH ĐỘNG NGÀY 05/03/2014 (Bản tin GoldenVet) – Nhân dịp đầu xuân năm má»›i được sá»± quan tâm và tạo Ä‘iều kiện của lãnh đạo công ty, Ngày 05/03/2014, Công Ä‘oàn Công ty cổ phần Quốc tế Thú Y Vàng Ä‘ã tổ chức cho cán bá»™, công nhân viên Ä‘i du xuân, cầu an tại Chùa Bái Đính và Tam Cốc Bích Động.

Đầu năm du xuân trẩy há»™i và lá»… Ä‘i chùa Ä‘ã trở thành má»™t nét đẹp truyền thống của người Việt Nam nói chung và của CBNV Công ty Cổ phần Quốc tế Thú Y Vàng nói riêng.
Chuyến Ä‘i này Ä‘ã Ä‘em đến cho toàn thể cán bá»™, nhân viên Công ty niềm phấn khởi vá»›i mong muốn đầu năm vá»›i chuyến du xuân trọn vẹn ý nghÄ©a sẽ Ä‘em lại nhiều may mắn, thuận lợi, vạn sá»± nhÆ° ý trong công việc. Đây cÅ©ng là dịp các thành viên của Công ty có thể hiểu nhau hÆ¡n, tăng thêm tình Ä‘oàn kết, sá»± gắn bó lẫn nhau để có thể cống hiến hết mình trong năm 2014 đầy những thá»­ thách và khó khăn.
Má»™t số hình ảnh được ghi lại:
 
 
 
 

Ná»™i dung khác liên quan:

Cty thuoc thu y