GIAO LƯU BÓNG ĐÁ GIỮA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THÚ Y VÀNG VÀ KHOA THÚ Y TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP I (Bản tin Golden Vet) – Ngày 15/08/2013, Công ty Cổ phần Quốc tế Thú Y Vàng phối hợp vá»›i khoa Thú Y trường Đại học Nông nghiệp I tổ chức trận bóng Ä‘á giao hữu nhằm chào Ä‘ón năm học má»›i và tăng sá»± gắn bó của Công ty và Khoa Thú Y.

 

 
Trận bóng Ä‘á diá»…n ra trong không khí vui tÆ°Æ¡i và cởi mở vá»›i sá»± cổ vÅ© nhiệt tình của Ä‘ông đảo các bạn sinh viên khoa Thú Y và Ä‘á»™i ngÅ© cán bá»™ nhân viên của Công ty.
Sau 60 phút thi đấu, buổi giao hữu Ä‘á bóng Ä‘ã thành công tốt đẹp. Qua buổi giao lÆ°u, tình cảm giữa Công ty và Khoa Thú Y ngày càng gắn kết hÆ¡n nữa trong công tác phối hợp giữa việc Ä‘ào tạo lẫn hoạt Ä‘á»™ng phong trào. Và Ä‘iều quan trọng, buổi giao lÆ°u Ä‘ã tạo được sân chÆ¡i lành mạnh kết hợp vá»›i rèn luyện sức khỏe cho các sinh viên khoa Thú Y và cán bá»™ nhân viên trong công ty.
 
 
 
 
 

Ná»™i dung khác liên quan:

Bệnh tụ huyết trùng gà