HỘI THẢO GIỚI THIỆU SẢN PHẨM VÀ HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT CHO BÀ CON(Bản tin Golden Vet) - Ngày 09/01/2014, Công ty CP quốc tế Thú Y Vàng phối hợp vá»›i Trung tâm khuyến nông tỉnh HÆ°ng yên tổ chức Há»™i thảo “Giá»›i thiệu sản phẩm và hÆ°á»›ng dẫn kỹ thuật phòng bệnh” tại UBND tỉnh HÆ°ng Yên.

 
Ảnh chụp từ hội thảo.
Công ty Công ty CP quốc tế Thú Y Vàng vá»›i phÆ°Æ¡ng châm hành Ä‘á»™ng là " Thú Y Vàng - Đồng hành cùng người chăn nuôi " Ä‘ã tổ chức các buổi há»™i thảo hÆ°á»›ng dẫn kỹ thuật phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và phÆ°Æ¡ng pháp sá»­ dụng thuốc trong chăn nuôi và thú y tá»›i bà con chăn nuôi trên địa bàn các huyện HÆ°ng Yên.
Tại buổi há»™i thảo, các bác nông dân Ä‘ã được nghe cán bá»™ kỹ thuật Công ty giá»›i thiệu những Æ°u Ä‘iểm của các sản phẩm Công ty cung cấp nhÆ° Pharmatil, Logosol, Ah Biomun Liquid.. trong buổi há»™i thảo, công ty Ä‘ã igiải Ä‘áp tất cả  thắc mắc của bà con nông dân liên quan đến kỹ thuật chăn nuôi trên gia súc và gia cầm. Há»™i thảo giúp nông dân tiếp cận những sản phẩm công nghệ cao vào chăn nuôi.
Ông Lê Văn VÄ© – Phó Giám đốc kinh doanh chia sẻ - Golden Vet không chỉ là doanh nghiệp hàng đầu nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi, mà công ty còn cung cấp dịch vÅ© kỹ thuật tận tình, chu Ä‘áo cho quý bà con vá»›i Trung tâm nghiên cứu xét nghiệm kỹ thuật chuyên sâu. Công ty có Ä‘á»™i ngÅ© bác sỹ thú y trình Ä‘á»™ và kỹ thuật cao, sẵn sàng phục vụ bà con tốt nhất.
Trong bối cảnh nền nông nghiệp khó khăn của năm 2013, hÆ°á»›ng tá»›i năm 2014, Golden Vet sẽ không ngừng ná»— lá»±c sáng tạo Ä‘Æ°a ra những giải pháp hữu ích để cùng đồng hành vá»›i bà con.