Hội thi đá bóng chào mừng 8/3Ngày 8/3/2017 tại Hà Ná»™i, Thú Y Vàng Ä‘ã tổ chức Lá»… ká»·  niệm 107 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1977 năm Khởi nghÄ©a Hai Bà TrÆ°ng.

Chiều ngày 4/3/2017 tại Hà Ná»™i, Công ty CP Quốc tế Thú Y Vàng và Dược Phẩm Vàng cùng Công ty Vina Xanh và Công ty Đèn An PhÆ°á»›c  Ä‘ã phối hợp tổ chức chÆ°Æ¡ng trình chào mừng Lá»… ká»· niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Tham dá»± Lá»… ká»· niệm có Ban Lãnh Đạo cùng toàn thể CBNV trong 4 Công ty. Tại Lá»… ká»· niệm có anh VÅ© Văn PhÆ°Æ¡ng GĐ Công ty TYV phát biểu lá»… khai mạc và anh Hồng GĐ Vina Xanh phát biểu chào mừng 8/3-Ä‘ã gá»­i những lời chúc tốt đẹp nhất đến các chị em phụ nữ. Trong chÆ°Æ¡ng trình chào mừng, Há»™i thi Ä‘á bóng dành cho Nữ CBNV và Nam CBNV của cả 4 Công ty Ä‘ã diá»…n ra hết sức sôi nổi vá»›i sá»± cổ vÅ© nhiệt tình của các cổ Ä‘á»™ng viên. Kết hợp trong buổi lá»…, chÆ°Æ¡ng trình thi hát, thi múa cÅ©ng hết sức vui nhá»™n, vui vẻ.

Nhân dịp này, Lãnh đạo Công ty Thú Y Vàng và Dược Phẩm Vàng cÅ©ng bày tỏ lòng cảm Æ¡n sâu sắc đến các khách hàng Ä‘ã đồng hành, chia sẻ cùng Công ty trong hoạt Ä‘á»™ng kinh doanh cÅ©ng nhÆ° các hoạt Ä‘á»™ng an sinh xã há»™i và mong muốn hai bên sẽ tiếp tục gắn bó chặt chẽ hÆ¡n nữa trong thời gian tá»›i!

DÆ°á»›i Ä‘ây là má»™t số hình ảnh: