Hiệu quả mô hình nuôi heo bằng kỹ thuật sử dụng đệm lót lên menPhÆ°Æ¡ng pháp chăn nuôi heo bằng đệm lót lên men sinh học vá»›i nhiều Æ°u Ä‘iểm nhÆ° tá»± tiêu phân, nÆ°á»›c tiểu, tiết kiệm công rá»­a chuồng, Ä‘iện, nÆ°á»›c, lợn không cần tắm, giảm bệnh tật, nhanh lá»›n…đặc biệt là góp phần bảo vệ môi trường, Ä‘ã mở ra hÆ°á»›ng chăn nuôi phát triển bền vững.


Nuôi heo bằng kỹ thuật sá»­ dụng đệm lót lên men
 
 

1. Diện tích, vật liệu xây dá»±ng và cấu trúc chuồng

 
- Diện tích chuồng không lá»›n hÆ¡n 20m2 và không nhỏ hÆ¡n 10m2. Tuy nhiên qua nghiên cứu, diện tích chuồng 20m2 nuôi trên dÆ°á»›i 15 con lợn thịt là hợp lý nhất.
 
- Cấu trúc chuồng hở, mái kép.
 
- Khi xây má»›i, nền chuồng đất nện chặt, không láng xi măng. Nếu là chuồng cÅ© cải tạo thì có thể làm đệm lót nổi trên mặt đất, nền xi măng giữ nguyên nhÆ°ng phải đục lá»— (các lá»— có đường kính 4cm, cứ cách 30cm đục 1 lá»—) hoặc phá nền cÅ© để cải tạo nền chuồng má»›i.
 
- Thiết kế hệ thống phun nÆ°á»›c làm mát và giữ Ä‘á»™ ẩm đệm lót.
 
- Máng ăn và vòi uống nÆ°á»›c tá»± Ä‘á»™ng đặt ở 2 phía đối nhau để tăng sá»± vận Ä‘á»™ng của vật nuôi, giúp đảo trá»™n chất Ä‘á»™n, Ä‘iều này có lợi cho sá»± lên men.
 
- Máng ăn phải cao hÆ¡n bề mặt đệm lót trên dÆ°á»›i 20cm để tránh chất Ä‘á»™n rÆ¡i vào thức ăn.
 
- Xây máng hứng nÆ°á»›c dÆ°á»›i vòi tá»± Ä‘á»™ng để tránh nÆ°á»›c chảy vào đệm lót.
 

2. Thiết kế đệm lót lên men  

 

a. Các loại đệm lót lên men

 
Đệm lót lên men gồm 3 loại:
 
- Loại đệm lót dÆ°á»›i mặt đất: Đào sâu xuống dÆ°á»›i đất đạt Ä‘á»™ sâu bằng Ä‘á»™ dày của đệm lót.
- Loại đệm lót nổi trên mặt đất: Xây tường bao cao hÆ¡n má»™t chút so vá»›i Ä‘á»™ dày của đệm lót.
- Loại đệm lót ná»­a dÆ°á»›i mặt đất: Đào xuống dÆ°á»›i đất chỉ cần Ä‘á»™ sâu bằng má»™t ná»­a của Ä‘á»™ dày đệm lót.
 
Chú ý: Tùy thuá»™c vào địa thế đất cao hay thấp so vá»›i má»±c nÆ°á»›c ở bên ngoài lúc cao nhất để chọn lá»±a loại đệm lót cho thích hợp. Phải đảm bảo đệm lót luôn khô ráo, không bị ngấm nÆ°á»›c từ bên ngoài vào làm hỏng.
  

b. Độ dày đệm lót chuồng

 
Độ dày đệm lót chuồng khoảng 50-70cm
 
Chú ý: Độ dày của đệm lót thường giảm thấp do bị nén khi lên men nên khi làm má»›i người ta thường tăng thêm Ä‘á»™ dày lên 20%. Ví dụ: nếu cần Ä‘á»™ dày đệm lót là 60cm thì khi làm phải tăng Ä‘á»™ dày thêm 12cm nữa. Cần bổ sung đệm lót hàng năm nếu bị sụt giảm Ä‘á»™ cao.
  

c. Nguyên liệu làm chất Ä‘á»™n

 
Tiêu chuẩn: Các nguyên liệu có Ä‘á»™ xÆ¡ cao, có Ä‘á»™ trÆ¡ cứng, không dá»… bị mềm nhÅ©n và có lượng chất dinh dưỡng nhất định, không Ä‘á»™c, không gây kích thích. Tốt nhất là mùn cÆ°a, vỏ bào, sau đến thứ tá»± là vỏ lạc, lõi ngô, trấu, thân cây ngô nghiền, vỏ hạt bông, thân cây bông.
 
Các loại nguyên liệu nhÆ° vỏ lạc, lõi ngô, thân cây ngô, vỏ hạt bông nghiền có kích thÆ°á»›c 3-5mm
  

d. PhÆ°Æ¡ng pháp làm

 
Để làm 20mchuồng có đệm lót dày 60cm
 
- Nguyên liệu: Trấu và mùn cÆ°a (số lượng đảm bảo rải đủ Ä‘á»™ dày 60cm) + bá»™t ngô: 15kg + chế phẩm BALASA N01: 2kg.
 
 
- Công việc chuẩn bị
 
+ Cách chế 200 lít dịch men: Cho 1 kg men gốc và 10kg bá»™t ngô vào thùng, sau Ä‘ó cho thêm 200 lít nÆ°á»›c sạch (nếu nhiệt Ä‘á»™ ngoài trời dÆ°á»›i 150C thì dùng nÆ°á»›c ấm) khuấy đều, đậy kín. Để ở chá»— ấm trong thời gian trên 24 giờ là có thể dùng được, mùa Ä‘ông có thể kéo dài đến 2 ngày. Chế dịch men phải làm trÆ°á»›c 1-2 ngày.
 
+ Cách xá»­ lý bá»™t ngô (trÆ°á»›c khi bắt đầu làm đệm lót 5-7 giờ thì xá»­ lý): Lấy khoảng 2 lít dịch men Ä‘ã làm trÆ°á»›c Ä‘ó cho vào 5kg bá»™t ngô, xoa cho ẩm đều, sau Ä‘ó để ở chá»— ấm.
 
 
- Cách làm đệm lót:
 
+ BÆ°á»›c 1: Rải lá»›p trấu dày 30cm.
 
+ BÆ°á»›c 2: Dùng vòi phun nÆ°á»›c sạch (phun mÆ°a) lên lá»›p trấu cho đến khi đạt Ä‘á»™ ẩm 40% (bốc má»™t nắm trấu trên tay, quan sát thấy trấu thấm nÆ°á»›c, bóp chặt không thấy nÆ°á»›c làm Æ°á»›t tay là được). Chú ý khi phun nÆ°á»›c phải dùng cào đảo để trấu ẩm đều và làm phẳng mặt.
 
+ BÆ°á»›c 3: TÆ°á»›i đều 100 lít dịch men, sau Ä‘ó rải đều má»™t phần bã ngô có trong dịch lên men trên mặt lá»›p trấu.
 
+ BÆ°á»›c 4: Tiếp tục rải lá»›p mùn cÆ°a dày 30 cm lên trên lá»›p trấu.
 
+ BÆ°á»›c 5: Phun nÆ°á»›c sạch đều lên trên mặt đến khi đạt Ä‘á»™ ẩm khoảng 20%. Chú ý khi phun nÆ°á»›c phải dùng cào đảo để cho mùn cÆ°a ẩm đều. Thá»­ bằng cách quan sát thấy mùn cÆ°a thấm nÆ°á»›c trở nên sẫm màu, sau Ä‘ó lấy má»™t nắm mùn cÆ°a bóp mạnh có cảm giác nÆ°á»›c hÆ¡i thấm Æ°á»›t ra tay nhÆ°ng hạt mùn cÆ°a vẫn tÆ¡i, rời là được.
 
+ BÆ°á»›c 6: Rải đều 5 kg bá»™t ngô Ä‘ã xá»­ lý lên trên mặt lá»›p mùn cÆ°a.
 
+ BÆ°á»›c 7: TÆ°á»›i đều 100 lít dịch men còn lại lên lá»›p mùn cÆ°a, sau Ä‘ó rắc đều hết phần bã ngô còn lại lên mặt lá»›p mùn cÆ°a.
 
+ BÆ°á»›c 8: Lấy tay xoa đều lên toàn bá»™ bề mặt lá»›p mùn cÆ°a.
 
+ BÆ°á»›c 9: Đậy kín toàn bá»™ bề mặt bằng bạt hoặc ni-lon.
 
+ BÆ°á»›c 10: Lên men.
 
Mùa mÆ°a: sau khi làm xong đệm lót có thể thả lợn vào ngay vì trời lạnh, sá»± lên men chậm, do vậy tận dụng nhiệt Ä‘á»™ cÆ¡ thể vật nuôi để làm tăng sá»± lên men.
 
Mùa khô: 1-2 ngày đầu Ä‘ã lên men mạnh đạt nhiệt Ä‘á»™ trên 400C, dÆ°á»›i Ä‘á»™ sâu 30cm có thể đạt nhiệt Ä‘á»™ 700C nhÆ°ng duy trì trong thời gian ngắn. Sau vài ngày nhiệt Ä‘á»™ hạ dần, bá»›i sâu xuống 30cm, nhiệt Ä‘á»™ khoảng 400C, không có mùi nguyên liệu, có mùi thÆ¡m rượu nhẹ đặc trÆ°ng là có thể dùng được. Sau khi lên men kết thúc, bỏ bạt phủ, cào lá»›p bề mặt (sâu khoảng 20cm) cho tÆ¡i, để thông khí 1 ngày má»›i thả lợn.
 

Ná»™i dung liên quan: