Điều chú ý khi nuôi heo hướng nạc Äá»ƒ chăn nuôi heo đạt được tỉ lệ nạc cao, người ta thường nuôi heo giống ngoại và lai kinh tế ngoại x ngoại, heo con nuôi thịt đạt tỉ lệ nạc 50-60% hoặc nuôi heo lai kinh tế ná»™i x ngoại, heo con nuôi thịt đạt tỉ lệ nạc 40-50%. Heo có tá»· lệ nạc càng cao thì tiêu tốn thức ăn càng thấp, hiệu quả kinh tế càng cao.

 

 
Về mặt kỹ thuật, để nuôi heo thịt tăng trọng nhanh, đạt tỉ lệ nạc cao, ngoài yếu tố giống lai thÆ°Æ¡ng phẩm, phải chú ý thá»±c hiện tốt những yêu cầu sau: Chọn heo con nuôi thịt; vận chuyển heo con; xác định thời gian nuôi và khối lượng đạt được; xác định chế Ä‘á»™ dinh dưỡng; xác định tiêu chuẩn ăn của heo ngoại, lai ngoại x ngoại và heo lai ná»™i x ngoại nuôi thịt; xây dá»±ng khẩu phần ăn...
 

Kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng:

Trong thá»±c tế, chủ yếu có 2 cách nuôi heo thịt:
-Nuôi từ cai sữa đến khi đạt khối lượng giết thịt (3 giai Ä‘oạn).
-Nuôi từ heo nhỡ có khối lượng ban đầu 30-50 kg đến khi kết thúc vá»— béo giết thịt (1 hoặc 2 giai Ä‘oạn).
Để nuôi heo lai thÆ°Æ¡ng phẩm, tăng trọng nhanh và đạt tỉ lệ nạc cao tốt nhất là nuôi từ lúc heo con còn bú sữa mẹ, nếu không thì cÅ©ng phải nuôi từ sau cai sữa đến 7 tháng tuổi đạt khối lượng giết thịt.
 

Trong các khâu kỹ thuật cần chú ý: 

Muốn nuôi heo nhiều nạc trÆ°á»›c hết phải chọn giống heo nhiều nạc, đồng thời phải chú ý đến thức ăn tạo nạc cao... Khi nuôi heo giống hÆ°á»›ng nạc phải đảm bảo tiêu chuẩn của phẩm giống, Ä‘iều kiện chăm sóc nuôi dưỡng và vệ sinh thú y...
 
Điều kiện môi trường, khí amoniac, chất lượng không khí, nhiệt Ä‘á»™, Ä‘á»™ ẩm, mật Ä‘á»™ nuôi và nÆ°á»›c uống... đều có ảnh hưởng đến sá»± gia tăng mức Ä‘á»™ nhạy cảm vá»›i dịch bệnh, chi phí thuốc thú y, tăng trọng và phát triển mô nạc của heo. Chính vì vậy, để nuôi heo hÆ°á»›ng nạc cần phải tạo sá»± thông thoáng chuồng trại. Vì khi nhiệt Ä‘á»™ quá nóng, heo sẽ ăn ít và chậm lá»›n. Ngược lại, nhiệt Ä‘á»™ quá lạnh, heo ăn nhiều để chống lạnh và chi phí thức ăn cao hÆ¡n. Nuôi heo hÆ°á»›ng nạc mật Ä‘á»™ tối Ä‘a 15-30 con/ô chuồng (1,2-1,4 m2/con).
 
Thức ăn giàu dinh dưỡng giúp cho heo phát triển tối Ä‘a phẩm chất di truyền tạo nạc.
Thức ăn và dinh dưỡng tuỳ theo từng giai Ä‘oạn khác nhau. Thức ăn há»—n hợp phải cân đối thành phần và giá trị dinh dưỡng, đảm bảo số lượng, chất lượng và chủng loại. Theo cán bá»™ Công ty Cổ  phần Quốc tế Thú Y Vàng, có nhiều loại sản phẩm người nuôi lợn thịt hÆ°á»›ng nạc có thể lá»±a chọn, nhÆ° Men sống siêu tăng trong, siêu men dành cho lợn trại…
 
 

Nôi dung liên quan

Thu y