KỸ THUẬT CHĂN NUÔI GIA CẦM 
Trong chăn nuôi thú y, để đạt được thanh công thì ngoài yếu tố về thúc ăn, con giống và phòng trừ dịch bệnh chúng ta còn phải chú ý đến khâu vô cùng quan trọng là nắm bắt khoa học và áp dụng khoa học vào kỹ thuật chăn nuôi.
Vì mục Ä‘ích phổ biến kỹ thuật chăn nuôi đến toàn thể bà con chăn nuôi nói chung, đặc biệt là bà con chăn nuôi gà nói riêng, công ty chúng tôi soạn thảo bá»™ tài liệu kỹ thuật chăn nuôi gà sau Ä‘ây nhằm mục Ä‘ích trang bị thêm kiến thức giúp người chăn nuôi đạt nhiều thành công.
Các bÆ°á»›c cÆ¡ bản trong kỹ thuật chăn nuôi gà
*        Chuẩn bị chuồng trại
*        Chuẩn bị dụng cụ chăn nuôi
*        Chuẩn bị thức ăn nÆ°á»›c uống
*        Chuẩn bị vật tÆ° thú y và vệ sinh phòng bệnh
*        Kỹ thuật úm gà, chăm sóc gà con
CHUẨN BỊ CHUá»’NG TRẠI                                                                          
1.             Chuẩn bị vị trí xây trại.
2.             Dá»± kiến mô hình trại.
Chuẩn bị vị trí xây trại.
·                  Diện tích trại cần chuẩn bằng số lượng gà cần nuôi chia cho 10
·                  Xa khu dân c­Æ° giúp an toàn chăn nuôi, an toàn dịch bệnh
·                  Vận chuyển tốt giúp thuận tiện đầu ra cho sản phẩm
·                  Đủ nÆ°á»›c rá»­a giúp vệ sinh môi trường tốt hÆ¡n
·                  Điện tốt giúp quy trình chăn nuôi tốt không bị rủi ro
3.             Không lÅ© lụt giúp an toàn chăn nuôi
Dá»± kiến mô hình trại.
Tùy theo Ä‘iều kiện kinh tế mà ta lá»±a chọn các mô hình chuồng trại sau Ä‘ây
·                  Chuồng nền
Ưu điểm:
chi phí thấp, tận dụng được đất
Nhược điểm:
tiêu tốn thức ăn, khó kiểm soát dịch bệnh
·                  chuồng sàn
Ưu điểm:
dá»… rọn phân, hạn chế được má»™t số bệnh nhÆ° CRD, Cầu trùng
Nhược điểm:
 chi phí tốn hÆ¡n chuồng nền
·                  Chuồng kín
Ưu điểm:
Điều khiển được nhiệt Ä‘á»™, giảm chi phí thức ăn, dá»… kiểm tra sức khỏe, kiểm soát được dịch bệnh
Nhược điểm:
 chi phí xây dá»±ng lá»›n, yêu cầu diện tích rá»™ng
 
CHUẨN BỊ DỤNG CỤ CHÄ‚N NUÔI
Máng ăn: số gà/ 30
Máng uống: số gà/ 40
Bóng úm, lò úm, Ä‘èn ga, than củi
Điện, quạt Ä‘iện, bóng Ä‘iện chiếu sáng
Nhiệt kế
Cót quay úm, trấu dải chuồng ( 7 – 10 cm )
CHUẨN BỊ THỨC ĂN, NƯỚC UỐNG
Thức ăn phù hợp vá»›i tuổi gà và phù hợp vá»›i khẩu phần ăn của gà
NÆ°á»›c uống phải được sát trùng bằng chloraminT vá»›i số lượng 30 gram / 1m3 nÆ°á»›c và được để ngâm 4 giờ ở bệnh chờ sau Ä‘ó má»›i cho uống.
CHUẨN BỊ VẬT TƯ THÚ Y, PHÒNG TRỪ DỊCH BỆNH
Dùng thuốc tím và formaldehyt để xông sát trùng chuồng trại sau má»—i lứa gà để trống chuồng từ 7-10 ngày
Chuẩn bị các sản phẩm sau
Gluco K.C Thảo dược
Điện giải thảo dược
Men tiêu hóa nhÆ° Bio acimin, Amylyse Biotic,
Hyroxyl, hoặc Enrofloxaxin 20% phòng hen và tiêu chẩy
Ozuril hoặc Toltaruzil phòng Cầu trùng
Chuẩn bị các loại vacxin phòng IB, Newcasle, Gumboro
 
CÁC YẾU TỐ KỸ THUẬT CẦN NẮM ĐƯỢC KHI ÚM GÀ VÀ CHÄ‚M SÓC GÀ CON
 
Diện tích quây úm 3 m2 tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i 200 gà
Tổng diện tích buồng úm bằng 1/8 diện tích chuồng nuôi trong thời gian 1- 3 ngày đầu, sau dó giãn dần ra và đến ngày 11 thì giãn hết chuồng
Độ dày trấu 7 -10 cm, trong thời gian 1-3 ngày đầu tiên dải bạt 100% quay úm để tận dụng cho gà ăn tối Ä‘a bằng cách rắc cám nên bạt, việc này được làm 6 -9 giờ má»™t ngày, sau Ä‘ó bỏ bạt ra sang bỏ thức ăn cÅ©
Trong ngày đầu tiên Ä‘ón gà về phải bật Ä‘èn sưởi trÆ°á»›c 2 giờ khi gà về, để Ä‘Æ°a nhiệt Ä‘á»™ về 33oC còn các ngày sau tuân theo bảng nhiệt sau
 
 
NÆ°á»›c uống bao gồm GlucoK.C thảo dược và Điện giải thảo dược phải được pha trÆ°á»›c 2 giờ khi gà về, khi gà về là phỉa cho gà uống nÆ°á»›c ngay, và cho gà ăn ngay sau 3 giờ.
Khi gà về đến nÆ¡i cho gà vào quay úm nhẹ nhàng
 
 
Tập cho gà uống nÆ°á»›c nếu gà quá yếu
 
 
 
 
Cho gà ăn uống vá»›i số lượng máng ăn, máng uống tÆ°Æ¡ng ứng 30 – 40 con má»™t máng và theo khẩu phần ăn sau
Thắp sáng cho gà theo bảng sau
 
 
 
 
Chúc bà con chăn nuôi thành công.