KHÁCH HÀNG THÚ Y VÀNG - ĐẠI LÝ HIỀN LỰC- TRÚNG THƯỞNG OTO SPARKVANTYV - Buổi sáng ngày 24/07, công ty Cổ phần Quốc tế Thú Y Vàng Ä‘ã tổ chức há»™i nghị khách hàng vá»›i chủ đề “ DU LỊCH TRÚNG THƯỞNG”. ChÆ°Æ¡ng trình được tổ chức công khai, nghiêm túc tại Hạ Long, dÆ°á»›i sá»± chứng kiến của hÆ¡n 400 khách hang của công ty.
Khách hàng - đại lý thuốc thú y Hiền Lá»±c có mã số trúng thưởng 4097  Ä‘ã may mắn trở thành chủ nhân của chiếc xe oto Spark Van.
Sau Ä‘ây là má»™t  số hình ảnh được ghi lại: