LỄ KÝ ĐỐI TÁC ĐỘC QUYỀN VỚI TẬP ĐOÀN PVS ANIMAL HEALTH  (Bản tin Golden Vet) - Ngày 18/08/2013, tại khách sạn 5 sao, tỉnh Thanh Hóa, Công ty Cổ phần Quốc tế Thú Y Vàng Ä‘ã tổ chức “LỄ KÝ Äá»I TÁC ĐỘC QUYỀN VỚI TẬP ĐOÀN PVS ANIMAL HEALTH, tập Ä‘oàn sản xuất thuốc thú y hàng đầu Ấn Độ.   

 

          
Tập Ä‘oàn PVS Animal Health ký nhận đối tác Ä‘á»™c quyền vá»›i Công ty Cổ phần Quốc tế Thú Y Vàng
Hai bên cùng cam kết dành cho nhau những chính sách Æ°u tiên và Æ°u Ä‘ãi trên nguyên tắc hợp tác của các đối tác chiến lược toàn diện. Tham dá»± Lá»… ký kết: đến từ phía Công ty cổ phần quốc tế Thú Y Vàng, vá»›i sá»± có mặt của Chủ tịch há»™i đồng quản trị VÅ© Ngọc Phúc, Giám đốc kinh doanh VÅ© Văn PhÆ°Æ¡ng, Phó giám đốc Lê Văn VÄ©, đến từ phía Tập Ä‘oàn PVS Animal Health (Ấn Độ) vá»›i sá»± có mặt của Tiến sÄ© Sheshaiah V.Pamulapati , chủ tịch tập Ä‘oàn. Và hÆ¡n 500 khách hàng lá»›n của Công ty cổ phần quốc tế Thú Y Vàng.
 
Ông VÅ© Ngọc Phúc - Chủ tịch há»™i đồng quản trị phát biểu  tại Lá»… ký kết.
 
Theo Ä‘ó, Công ty cổ phần quốc tế Thú Y Vàng sẽ trở thành Ä‘Æ¡n vị phân phối Ä‘á»™c quyền các sản phẩm thuốc thú y của Tập Ä‘oàn PVS tại thị trường Việt Nam. Hợp tác này Ä‘ánh dấu má»™t cá»™t mốc quan trọng trong kế hoạch chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty cổ phần quốc tế Thú Y Vàng.
 
Tiến sÄ© Sheshaiah V.Pamulapati - đại diện tập Ä‘oàn PVS Animal Health (Ấn Độ) phát biểu tại Lá»… ký kết
 
Phát biểu tại lá»… kí kết, ông VÅ© Văn PhÆ°Æ¡ng – Giám đốc kinh doanh của Công ty cổ phần quốc tế Thú Y Vàng cho biết: “Trong xu thế phát triển và cạnh tranh mạnh mẽ của các dòng thuốc thú y tại Việt Nam, Công ty cổ phần quốc tế Thú Y Vàng Ä‘ang tiến những bÆ°á»›c từ từ nhÆ°ng chắc chắn, công ty sẽ ná»— lá»±c không ngừng để ứng dụng nền công nghệ tiến tiến nhất vào  ngành nông nghiệp Việt Nam. Chúng tôi Ä‘ánh giá cao quan hệ hợp tác vá»›i Tập Ä‘oàn PVS và  hi vọng Ä‘ây sẽ là bÆ°á»›c tiến mang đến cÆ¡ há»™i má»›i cho cả hai bên tại thị trường thuốc thú y tại Việt Nam.”
 
 

Ná»™i dung khác liên quan:

Bệnh cúm gia cầm