Lễ tổng kết cuổi năm 2013  Hòa trong không khí vui tÆ°Æ¡i của những ngày cuối năm, vào ngày 27/01/2014 Công ty cổ phần quốc tế Thú Y Vàng tổ chức buổi lá»… tổng kết năm 2013 và Ä‘ón chào năm má»›i 2014. Sau má»™t năm hoạt Ä‘á»™ng sản xuất kinh doanh thành công, Ban giám đốc cùng toàn thể CBNV Công ty cổ phần quốc tế Thú Y Vàng lại cùng họp mặt giao lÆ°u trong buổi liên hoan.

Tại buổi lá»… tổng kết, toàn thể Ban giám đốc cÅ©ng nhÆ° CBNV Công ty Ä‘ã cùng nhau nhìn lại chặng đường má»™t năm cùng bao thăng trầm và nhịp đập của ngành nông nghiệp. Để có được ngày hôm nay Ä‘ó là sá»± lá»— lá»±c phấn đấu không biết mệt mỏi của toàn thể Ban giám đốc cÅ©ng nhÆ° tất cả cán bá»™ nhân viên Công ty, vì mục tiêu chung phát triển Thú Y Vàng.

 
Tại buổi lá»… Ông VÅ© Ngọc Phúc – Chủ tịch há»™i đồng quản trị phát biểu: “Năm qua là má»™t năm khó khăn của tất cả các ngành nói chung và ngành Nông nghiệp nói riêng do tình hình kinh tế khó khăn của Thế giá»›i cÅ©ng nhÆ° Việt Nam có nhiều biến đổi. Năm 2013, vá»›i chiến lược cÅ©ng nhÆ° hÆ°á»›ng Ä‘i Ä‘úng của Ban giám đốc, Thú Y Vàng Ä‘ã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và đạt nhiều thành tá»±u.”
Trong buổi lá»… trọng thể và thân mật này, Giám đốc VÅ© Văn PhÆ°Æ¡ng gá»­i lời chúc mừng năm má»›i tá»›i toàn thể cán bá»™ nhân viên có má»™t sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và thành công. Đồng thời Ông cÅ©ng Ä‘á»™ng viên, khích lệ các CBNV không ngừng ná»— lá»±c, Ä‘oàn kết, từng bÆ°á»›c giúp Công typhát triển thành công ty  hàng đầu chuyên sâu trong lÄ©nh vá»±c nông nghiệp từ con giống, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, kỹ thuật chăn nuôi, đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp. Thú Y Vàng cam kết mang đến cho khách hàng sá»± tin cậy, hài lòng về sản phẩm, chất lượng về dịch vụ Ä‘úng vá»›i phÆ°Æ¡ng châm:
THÚ Y VÀNG – CHẤT LƯỢNG VÀNG
 
Trong buổi lá»… này, Ông Lê Văn VÄ© – Phó giám đốc công ty cÅ©ng Ä‘ã đọc quyết định bổ nhiệm hai trưởng phòng kinh doanh là: Ông Nguyá»…n Ngọc Lãm và ông VÅ© Đăng Quý. Ông VÄ© tin rằng,   Lá»… tổng kết năm 2013 và chào Ä‘ón năm má»›i 2014 sẽ để lại má»™t dấu ấn tốt đẹp trong lòng các thành viên Thú Y Vàng. Ông hy vọng tinh thần Ä‘oàn kết, gắn bó bền chặt giữa các CBNV trong Công ty sẽ tạo cÆ¡ sở vững chắc giúp Thú Y Vàng vượt qua mọi thá»­ thách, tiến tá»›i thành công hÆ¡n nữa trong thời gian tá»›i.
Sau Ä‘ây là má»™t số hình ảnh của buổi lá»…:
 
 
 

 Ná»™i dung khác liên

Kỹ thuật chăn nuôi gà