ĐÊM GIAO LƯU VĂN NGHỆ VỚI KHOA THÚ Y TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP ITrong không khí tÆ°ng bừng phấn khởi của năm học má»›i 2013 – 2014,  tối ngày 15/08 tại Trường Đại học Nông Nghiệp I, Công ty cổ phần quốc tế Thú Y Vàng cùng khoa Thú Y phối hợp tổ chức chÆ°Æ¡ng trình GIAO LƯU VÄ‚N NGHỆ THÚ Y VÀNG – RỘN RÀNG HÁT CA.

 
 
Đây là má»™t hoạt Ä‘á»™ng hết sức ý nghÄ©a nhằm chào Ä‘ón năm học má»›i và tăng sá»± gắn bó của Công ty Cổ phần Quốc tế Thú Y Vàng và khoa Thú Y.
ChÆ°Æ¡ng trình giao lÆ°u văn nghệ có sá»± tham gia của nhiều tiết mục sôi Ä‘á»™ng, đặc sắc, ấn tượng của sinh viên và các tiết mục giao lÆ°u của Công ty. Đặc biệt, tham gia biểu diá»…n tại Ä‘êm giao lÆ°u văn nghệ còn có sá»± góp mặt của ca sÄ© Hồ Phàm– giải 3 chÆ°Æ¡ng trình Sao Mai Ä‘iểm hẹn 2005.
            ChÆ°Æ¡ng trình giao lÆ°u văn nghệ Ä‘ã lôi cuốn được Ä‘ông đảo sinh viên khoa Thú Y của toàn trường tham gia và tác Ä‘á»™ng tích cá»±c tá»›i phong trào thi Ä‘ua học tập, rèn luyện, xây dá»±ng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện vá»›i các tiêu chí “KỶ CƯƠNG, VÄ‚N HÓA, CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUả”. Đêm giao lÆ°u Ä‘ã khÆ¡i dậy sức trẻ, tinh thần Ä‘oàn kết của tập thể sinh viên khoa Thú Y, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp vá»›i tinh thần “NÄ‚NG ĐỘNG, SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ”. 
 

 Ná»™i dung khác liên quan:

Benh vien thu y