THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2014 

 
Công ty cổ phần quốc tế
 
Thú Y Vàng
   …………..***……………
Số 12/TB- TYV
(V/v: Nghỉ tết dương lịch 2014
 
CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
          ĐỘC LẬP - Tá»° DO – HẠNH PHÚC
…………..***……………
Hà Ná»™i, ngày 30 tháng 12 năm 2013
 
 
THÔNG BÁO

Kính gá»­i:  Các phòng, ban, bá»™ phận Công ty Cổ phần Quốc tế Thú Y Vàng  

Căn cứ theo điều 73 Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung về việc quy định người lao động được nghỉ hang năm.

 

Theo quy định chung của Nhà nÆ°á»›c về nghỉ lá»… trong năm 2014, Công ty Cổ phần Quốc tế Thú Y Vàng thong báo lịch nghỉ tết dÆ°Æ¡ng lịch năm 2014 cho CBNV nhÆ° sau:
 

1.     Nghỉ tết dÆ°Æ¡ng lịch năm 2014:

 

-         Đối tượng được nghỉ: Toàn bá»™ CBNV của Công ty Cổ phần Quốc tế Thú Y Vàng.
-         Thời gian nghỉ: 01 ngày 01/01/2014 (Thứ 4).
-         Ngày 02/01/2014 (thứ 5), toàn bá»™ CBNV Ä‘i làm bình thường.
 

2.     Yêu cầu:

 

-         Toàn bá»™ CBNV sắp xếp công việc trÆ°á»›c khi nghỉ lá»….
-         Toàn bá»™ CBNV phải có mặt làm việc theo Ä‘úng thời gian quy định.
 

Chúc toàn thể CBNV nghỉ lá»… vui vẻ./.

 

Nơi nhận:
-         NhÆ° trên.
-         LÆ°u văn thÆ°.
 

 

Ná»™i dung khác liên quan:

Thuoc thu y