THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2014 

 
Công ty cổ phần quốc tế
 
Thú Y Vàng
   …………..***……………
Số 12/TB- TYV
(V/v: Nghỉ tết dương lịch 2014
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
          ĐỘC LẬP - TỰ DO – HẠNH PHÚC
…………..***……………
Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2013
 
 
THÔNG BÁO

Kính gửi:  Các phòng, ban, bộ phận Công ty Cổ phần Quốc tế Thú Y Vàng  

Căn cứ theo điều 73 Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung về việc quy định người lao động được nghỉ hang năm.

 

Theo quy định chung của Nhà nước về nghỉ lễ trong năm 2014, Công ty Cổ phần Quốc tế Thú Y Vàng thong báo lịch nghỉ tết dương lịch năm 2014 cho CBNV như sau:
 

1.     Nghỉ tết dương lịch năm 2014:

 

-         Đối tượng được nghỉ: Toàn bộ CBNV của Công ty Cổ phần Quốc tế Thú Y Vàng.
-         Thời gian nghỉ: 01 ngày 01/01/2014 (Thứ 4).
-         Ngày 02/01/2014 (thứ 5), toàn bộ CBNV đi làm bình thường.
 

2.     Yêu cầu:

 

-         Toàn bộ CBNV sắp xếp công việc trước khi nghỉ lễ.
-         Toàn bộ CBNV phải có mặt làm việc theo đúng thời gian quy định.
 

Chúc toàn thể CBNV nghỉ lễ vui vẻ./.

 

Nơi nhận:
-         Như trên.
-         Lưu văn thư.
 

 

Nội dung khác liên quan:

Thuoc thu y