THUỐC PHÒNG BỆNH CHO GÀ Thời tiết luôn thay đổi thất thường, là điều kiện thuận lời cho nhiều loại bệnh ở gia cầm phát sinh lây lan mạnh như: bệnh hô hấp và tiêu hóa, bệnh cầu trùng. Công ty Cổ phần Quốc tế Thú Y Vàng đưa ra các loại thuốc phòng bệnh cho gà như sau: